Jste zde

Římské koloseum

Římské koloseum je jednou z nejvelkolepějších památek celé Itálie. Koloseum se stalo symbolem Říma.

Stavba amfiteátru byla započata za doby Flaviů, v době, kdy se císař Vespasián snažil zahladit co nejvíce stop po císaři Neronovi. Vybral si ke své stavbě místo, kde původně stával Neronův Zlatý dům. Amfiteátr stojí na místě původního umělého jezera, které bylo před počátkem stavby vysušeno. Stavba byla zahájena v roce 72 a slavnostně otevřena císařem Titem v roce 80. V té době měl amfieátr tři patra.

Na oslavu otevření amfiteátru byly uspořádány hry trvající 100 dnů během nichž bylo zabito velké množství gladiátorů a zvířat.

Původně se koloseum nazývalo Amphitheatrum Flavium, neboli česky Amfiteátr Flaviů či Flaviovský amfiteátr, a to podle jeho zakladatelů, rodu Flaviů. Tento název se používal zhruba do konce prvního tisíciletí našeho letopočtu. Pak se ujal název Koloseum, který pochází z označení "Colossus", což bylo označení pro sochu císaře Nera, která původně stávala nedaleko amfiteátru. Někteří panovníci nechali sochu předělat k obrazu svému, avšak její název se dochoval. V dnešní době na místě již sochu nenajdete, nachází se zde pouze její podstavec.

Velkolepá stavba Kolosea byla nejvelkolepější stavou starých Římanů. Původně sloužila jako aréna pro gladiátorské zápasy, později když byly zápasy zakázány, začala sloužit i jako místo konání veřejných představení, přednášek atd. Aréna byla schopna pojmout 50000 až 60000 diváků (podle některých pramenů dokonce až 80000). Je dlouhá necelých 190 metrů, na šířku má 155 metrů a na výšku 48,5 metrů. Vnější obvod byl 527 metrů. 

Zápasy gladiátorů které se v Koloseu odehrávaly byly nejoblíbenější zábavou bohatých Římanů. Gladiátoři byli vesměs váleční zajatci, otroci či odsouzení na smrt. Zápasy byly dvojího druhu: jednak to byl zápas mezi gladiátory či zápas mezi gladiátorem a zveří. Zápas končil smrtí jednoho z gladiátorů. V některých případech mohla být gladiátorovi v okamžiku, kdy již byla zřejmá jeho prohra, udělena diváky milost. Podle některých zdrojů bylo v aréně za dob konání zápasů usmrceno více než půl milionů gladiátorů a více než milion kusů dravé zvěře. 

Jednotlivá sedadla v hledišti byla uspořádána podle předem stanoveného pořádku. Je samozřejmé, že císař a jeho nejbližší měli nejčestnější místa. Hlediště bylo stupňovité a vertikálně byly odděleny jednotlivé sociální vrstvy. Systém přístupových chodeb do hlediště byl uspořádán tak, aby všichni diváci zaujali svá místa maximálně do deseti minut. Jako vstupenky sloužily malé dřevěné tabulky, na kterých bylo zapsáno číslo vchodu, uličky, řady a konkrétního sedadla. 

Koloseum bylo v průběhu staletí několikrát poničeno během zemětřesení a během středověku docházelo k jeho drancování. Kameny použité k jeho stavbě byly vykrádány a používány jako základy do jiných staveb. Po posledním zemětřesení bylo Koloseum částečně opraveno.

Hodnocení: 
Zatím nehodnoceno
TOPlist