Jste zde

Stručná historie Benátek

Počátky osídlení území okolo Benátek spadají již do dob před starým Římem. Za dob Římanů zde existovalo sice několik osad, ale nejednalo se o husté osídlení. Ke změně došlo teprve ve 4. století, kdy sever Itálie začaly osídlovat barbarské kmeny. A tak se stalo, že původní obyvatelé se snažili najít si pro svůj život odlehlejší místa. Benátky byly místem ideálním, protože neměly spojení s pevninou a zajišťovaly tak svým obyvatelům klidné útočiště.

Jako možné oficiální datum založení Benátek se uvádí 25. březen 421. Některé zdroje však uvádí, že město Benátky jako takové vzniklo až na počátku 8. století. Název Benátky (italsky Venezia) se začal používat až ve 13. století. Již v 8. století se kolem Benátek rozvíjelo námořnictví, které přineslo městu velké bohatství. V roce 828 dva benátští kupci "odcizili" z egyptské Alexandrie ostatky sv. Marka a přivezli je na Rialto. Pro tyto ostatky byl pak postaven kostel. Podle legendy se Markovi v době, kdy působil v Benátkách jako misionář, zjevil anděl, který ho oslovil: "Marku, můj Evangelisto". Na základě této legendy prý bylo stanoveno, že měl Marek po smrti spočinout právě v Benátkách.

Koncem 12. století se Benátky staly námořní mocností. V této době Benátky nabídly v křižáckých válkách křižákům své lodě. Ti jim za oplátku měli pomoci dobýt chorvatské pobřeží kolem Zadaru. Později své výboje rozšířila Benátská republika až k Řecku, porazila svého dlouholetého soka - italský Janov, ovládla Kypr, ale i Alpy.

Na konci středověku většina Benátčanů vlastnila nevyčíslitelné bohatství. Byl dokonce stanoven zákon, který nařizoval střídmost v oblékání. V 16. století však začíná sláva a moc Benátek, které ovládaly obchod ve Středomoří, postupně opadat.

Na konci 18. století připadly Benátky Napoleonovi, později Rakousku. Teprve roku 1866 se Benátky staly součástí nově vznikající republiky Itálie.

Hodnocení: 
Zatím nehodnoceno
TOPlist