Jste zde

Kanál Grande

Kanál Grande - hlavní dopravní tepna Benátek


Tak jako každé jiné město, mají i Benátky svou hlavní dopravní tepnu. Zatímco jinde se převážně jedná o velkou ulici, v Benátkách je nejdůležitější kanál Grande. Kanál Grande je asi čtyři kilometry dlouhý, jeho hloubka dosahuje až čtyř metrů. Nejširší je na svých okrajích a na některých místech se zužuje až na 30 metrů.

Tato a druhá strana


Kanál Grande rozděluje Benátky pomyslně na dvě části. Část, na které se nachází hlavní památka Benátek - bazilika sv. Marka je označována jako "tato strana". Protilehlá část samozřejmě jako "druhá strana".


Jízda podél břehů s nádhernými paláci


Protože byl kanál Grande již od středověku hlavním centrem veškerého dění ve městě, stavěla si šlechta podél jeho břehů své velkolepé paláce. Cesta po kanálu je proto velmi zajímavá, neboť nám nabízí poznání nejslavnějších architektonických děl jednotlivých období. Hlavní průčelí domů jsou směrována ke kanálu, protože tudy se do domů "vcházelo" (do domů přijíždělo).


Doprava po kanálu Grande


Zatímco v minulosti převážely Benátčany převážně gondoly, uskutečňuje se dnes přeprava především tzv. vaporrety, což jsou vodní autobusy, které jezdí po Benátkách v rámci městské hromadné dopravy. Vaporreta jezdí po kanálu Grande a okolo Benátek, v uzších místech se lidé přepravují na člunech či gondolách. Pokud pojedete kanálem Grande na Vaporretu, musíte počítat s tím, že se Vám podaří podrobně shlédnout pouze jednu část kanálu, protože tyto dopravní prostředky bývají plné a není proto pro turisty jednoduché obdivovat krásy obou břehů. Nicméně jízdné je natolik příznivé, že se vyplatí, pokud máte dostatečné množství času, absolvovat jízdu po kanále dvakrát. Jedinečným zážitkem je také plavba kanálem ve večerních hodinách, kdy je vše nádherně osvětleno.


Na čtyřech kilometrech pouhé čtyři mosty


Ačkoliv se v Benátkách nachází více než 400 mostů, na kanálu Grande se nacházely pouze mosty tři, od konce léta 2007 jsou to již mosty čtyři. Místní se mostům vyhýbají, protože bývají plné turistů a nedá se na nich téměř pohnout. Nejčastěji využívaným a fotografovaným je most Rialto.


Nejfotogeničtější z mostů - Rialto


Je zhotoven z bílého mramoru pocházejícího z Istrijského poloostrova. Plán na výstavbu tohoto kamenného mostu pocházel z počátku 16. století, dlouhé spory o vzhled mostu však způsobily, že konečný návrh pocházel teprve z konce 16. století. Architektem mostu je Antonio da Ponte. Ten navrhl, narozdíl od svých předchůdců, jednoobloukový most, který se místním radním zamlouval nejvíce. Pouhé tři roky trvala stavba celého velkolepého mostu, který je po bazilice sv. Marka druhým nejfotografovanějším místem Benátek a který byl dostavěn roku 1592.


Ponte di Rialto je 48 metrů dlouhý, 22 metrů široký, stojí na 1 200 kůlech, které jsou zaraženy do dna a podpírají konstrukci mostu dodnes. Spojuje městské části San Marco a San Polo. Ponte Rialto Ve 13. století zde stával dřevěný zvedací most, který umožňoval plavbu po kanále i plachetnicím. Za proplutí se platilo mýtné. Tento dřevěný most se však několikrát probořil pod tlakem lidí. Mimo jiné se roku 1444 zřítil pod svatebním průvodem markraběnky z Ferrary.


Ostatní mosty na kanále Grande


Dalším mostem na kanálu Grande je původně železný most u vlakového nádraží Ponte degli Scalzi, který byl ve 30. letech minulého století restaurován na kamenný. Most spojuje vlakové nádraží s částí Benátek zvanou San Polo. Známý je také Ponte dei Sospiri, most Vzdechů, který spojuje Dóžecí palác s někdejším vězením (známým pod názvem Olověné komory), kde si svůj trest odpykával mimo jiné známé osobnosti i Casanova, kterému se z vězení podařilo uprchnout. Most získal svůj název údajně díky tomu, že po něm kráčeli potrestaní zločinci na své cestě do vězení.

Hodnocení: 
Zatím nehodnoceno
TOPlist