Jste zde

Zdravotní péče v Chorvatsku

Mezinárodní smlouva s Chorvatskem


Občané České republiky mají v Chorvatsku nárok na lékařské ošetření v rámci rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče podle chorvatského práva, a to na účet české zdravotní pojišťovny zdarma. Jedná se o poskytnutí služeb, které je nezbytné pro odvrácení ohrožení zdraví či života a není možno je přesunout na dobu návratu do České republiky

Občan České republiky je při tomto druhu ošetření povinen předložit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který potvrzuje nárok na okamžité potřebné věcné dávky při přechodném pobytu v Chorvatsku. Tento průkaz může být nahrazen dočasně tzv. Potvrzením dočasně nahrazujícícm Evropský průkaz zdrav. pojištění.


Čerpání zdravotní péče v Chorvatsku nad rámec nutné a neodkladné péče, lze pouze se souhlasem české zdravotní pojišťovny. V tomto případě budete potřebovat potvrzení od Vaší pojišťovny na speciálním formuláři (nejčastějším případem je dialýza).


Lékařské ošetření v Chorvatsku


Nárok na zdravotní ošetření v rámci mezinárodních smluv lze uplatnit pouze u smluvních lékařů Zavodu za zdravstveno osiguranje. Jejich smluvní lékaři bývají téměř v každé vesnici a tvoří 90 % všech lékařů v Chorvatsku. Takovýto lékař má na ordinaci uvedeno "Ugovorgna zdravstvena ustanova" nebo "Ugovorni lječnik privatne praxe". Důležité je slovo "Ugovorni" = smluvní. V každé větší obci se nachází Dom zdravlja (Zdravotní středisko), kde bývá i místní stomatolog.


Budete-li nuceni v Chorvatsku vyhledat zdravotní péči, předložte lékaři Váš Evropský zdravotní průkaz. V některých případech budete vyzváni k vyplnění Prohášení (Izjava). Bez průkazu bude od Vás vyžadována platba v hotovosti.


 


Léky na předpis vyzvedávejte v lékárně s označením "Ugovorni", jinak je budete muset zaplatit v hotovosti.


Od veškerých plateb v hotovosti musíte mít účet s přesným uvedením lékařského úkonu, částky a podpisu odpovědné osoby. Pouze s těmito doklady můžete po návratu do ČR požadovat proplacení po Vaší pojišťovně.


Spoluúčast


Při ošetření v Chorvatsku v rámci mezinárodní smlouvy jsou od občanů ČR vyžadovány stejné podmínky jako u Chorvatů a z toho vyplývající spoluúčast na zdravotní péči.


Na spoluúčast se nevztahuje: • děti do 18 let, přeprava záchrannou službou, rychlá stomatologická pomoc, zdravotně nezbytná nemocniční péče vyjma nákladů na lůžko a stravu, některé léky

 • 15 %: speciální zdravotní péče včetně jednodenní chirurgie, speciální stomatologická péče, ortopedické a jiné pomůcky

 • 25 %: náklady na lůžko a stravu při hospitalizaci při chronických onemocněních, některé léky

 • 30 %: náklady na lůžko a stravu při hospitalizaci při akutních onemocněních

 • 50 %: některé léky, stomatologická zdravotní péče v mobilní a fixní protetice dospělých osob

Dále je nutno počítat s následujícími administrativními poplatky, a to do max. výše 30 kun za měsíc: • každá prohlídka vybraného lékaře v primární zdravotní péči: 10,00 kun

 • každý vydaný recept: 10,00 kun

 • každé vydané doporučení k odborně konziliární zdravotní péči: 10,00 kun

 • každé vydané doporučení do nemocniční zdravotní péče: 10,00 kun

 • každá prohlídka provedená v odborně konziliární zdravotní péči bez doporučení: 10,00 kun

 • každé ověřené potvrzení o ortopedické či jiné pomůcce: 10,00 kun

 • každý vydaný příkaz k převozu sanitkou : 5,00 kun

Mezinárodní smlouva s Chorvatskem nekryje transport zpět na území České republiky, ani nutnou spoluúčast. Proto je vhodné před odjezdem do Chorvatska uzavřít cestovní zdravotní připojištění.

Hodnocení: 
Zatím nehodnoceno
TOPlist