Jste zde

Základní informace o Brazílii

Poloha Brazílie


Brazílie se nachází na jihoamerickém kontinentu. Se svou rozlohou cca 8,5 km2 je největším státem Jižní Ameriky a pátým největším státem na světě. Svou rozlohou je přibližně stejně velká jako všechny evropské státy dohromady (s výjimkou evropské části Ruska).

Brazílie zaujímá necelých 50 % celkové rozlohy Jižní Ameriky a sousedí se všemi jihoamerickými státy s výjimkou Chile a Equadoru. Východ Brazílie je omýván vlnami Atlantického oceánu. Na pobřeží se nachází jedny z nejkrásnějších písečných pláží na světě. Vzdálenost mezi nejsevernějším a nejjižnějším místem Brazílie je více než 4 300 km. Brazílie je natolik rozlehlá, že se nachází ve čtyřech časových pásmech.


Státní zřízení


Oficiálním názvem Brazílie je Brazilská federativní republika. V čele Brazílie stojí prezident, který je volen na čtyři roky. Legislativní moc přísluší dvoukomorovému Národnímu kongresu. Výkonná moc je v rukou ministerstev a výkonných institucí státní správy. Brazílie je na základě ústavy z roku 1988 federativním státem tvořenými 26 spolkovými státy a federálním distriktem hlavního města Brasilia. Každý ze států má svou legislativní i soudní moc, v čele stojí guvernér. V Senátu jsou za každý spolkový stát zastoupeni tři senátoři. Volební právo mají občané od 18 do 70 let, účast na volbách je povinná.


Státní vlajku tvoří zelené pole se žlutým kosočtvercem, uprostřed nějž se nachází modrý kruh, kterým prochází bílý pás (symbolizující rovník) s nápisem ORDEM E PROGRESSO (Řád a pokrok). Hvězda nad pruhem symbolizuje hlavní město a 26 hvězd pod pruhem spolkové země. Jejich rozmístění není náhodné, symbolizují totiž brazilskou oblohu, které dominuje Jižní kříž.


Úřední jazyk


Úředním jazykem v Brazílii je portugalština. Ve školách se vyučuje angličtina, není však tak rozšířená jako v jiných zemích světa.


Politické rozdělení Brazílie


Politicky je Brazílie rozdělena do pěti hlavních oblastí: Jihovýchod, Jih, Středozápad, Severovýchod, Sever.  • Jihovýchod - Rio de Janeiro, Sao Paulo, Minas Gerais a Espírito Santo. Jedná se o nejlidnatější část Brazílie, žije zde necelých 45 % obyvatel, soustředí se zde více než 60 % celkové průmyslové výroby v zemi.

  • Jih Brazílie - Paraná, Santa Catarina a Rio Grande do Sul.

  • Středozápad - Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul a federální distrikt Brasília. Zabírá 22% celkové rozlohy země.

  • Severovýchod - Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraiba, Rio Grande do Norte, Ceara, Piaui a Maranhao + ostrov Fernando de Noronha. Zabírá 18 % celkové rozlohy země.

  • Sever - Amazonas, Para, Rondonia, Acre, Tocantins , Amapá a Roramia. Zabírá více než 40 % rozlohy Brazílie, s nejnižší hustotou obyvatel.
Hodnocení: 
Zatím nehodnoceno
TOPlist