Jste zde

Tabarka, nejlepší místo k potápění v Tunisku

Tabarka, středisko ležící na severním pobřeží Tuniska nedaleko hranic s Alžírskem, je neznámější potápěčskou lokalitou v zemi. Narozdíl od dalších známých tuniských letovisek na východním pobřeží

(Hammamet, Sousse, Monastir nebo ostrov Djerba), které při pobřeží příliš mnoho podmořského života nenabízí, najdete u pobřeží Tabarky bohatý podmořský život. Samozřejmě ho nelze srovnávat s letovisky v Egyptě, i přesto však je Tabarka oblíbeným cílem potápěčů. Kromě toho je dobrým výchozím místem pro výlety na moře či za památkami, každoročně se zde konají v malém amfiteátru hudební festivaly.


Tabarka byla založena jako fénická osada s názvem Thabraca, což v překladu znamená "stinné místo". V době nadvlády Říma se v Tabarce nacházel živý přístav, ze kterého se exportoval do celé římské říše mramor pocházející z Chemtou, místa vzdáleného 90 km jižně od Tabarky. Od počátku 16. století sloužila Tabarka jako útočiště pirátů, mimo jiné také známému Barbarossovi, který ji vyměnil s Janovany, když propustili jeho admirála Darguta. Město Tabarka leželo původně na malém ostrově, během francouzské nadvlády však byla hráz mezi ostrovem a pevninou zasypána. V roce 1952 byl do Tabarky umístěn do exilu pozdější prezident Habib Bourguiba.


Centrálním bodem Tabarky je přístav, ze kterého každý den za vhodného počasí vyplouvá několik desítek potápěčských lodí na moře. Pokud nezvolíte výlet spojený s potápěním či plavbu podél pobřeží, můžete si na místním golfovém hřišti zahrát golf, či v letních měsících ve večerních hodinách navštívit známý hudební festival, který začíná v půlce července a končí koncem srpna. Vstupenky stojí přibližně 12 až 30 dinárů.


Místní korálový útes byl cílem zájmů již od dávných dob. V 16. století obdrželi výhradní právo na získávání korálů Italové, kteří na pobřeží vybudovali pevnost. Pevnost se dochovala a lze ji vidět ze kterékoliv části města. V okolí Tabarky se nachází lesy, které byly za doby francouzské nadvlády používány jako lovný revír.


Centrem Tabarky je ulice Habiba Bourguiby, která směřuje až k promenádě u hráze spojující Tabarku s přilehlým ostrovem. U promenády se nachází zvláštní seskupení erodovaných skal vyčnívajících z mořské hladiny, které se nazývá Aiguilles (Jehly). Pláž v jejich blízkosti je oblázková, narozdíl od ostatních písečných pláží v Tabarce. Z památek stojí za zmínku křesťanská bazilika, která byla přestavěna z původní staré římské cisterny. Dnes je v bazilice malé muzeum, ve kterém se také konají divadelní představení a výstavy.


Nedaleko Tabarky u silnice směrem k Ain Draham se nachází Muzeum korku se zajímavou expozicí tohoto produktu.

Hodnocení: 
Zatím nehodnoceno
TOPlist