Jste zde

Kartágo

Kartágo (Carthage), které připomíná slávu antického města, se nachází na předměstí hlavního města Tunis. Z jeho dlouhé historie uveďme tu skutečnost, že se starověké Kartágo stalo symbolem celé severní Afriky,

bylo centrem obchodu, ale také místem, kterého se dotklo několik válek. Podle pověsti bylo město založeno v roce 814 př. Kr. na pahorky, který je chráněn ze tří stran mořem, na kterém se střetávaly veškeré obchodní cesty Tuniska. Mohutné hradby lemovaly město v délce 34 kilometrů, v jeho dvou přístavech sídlilo slavné kartaginské vojsko. Kartágo přežilo dvě války s římskou říši, třetí se však pro Kartágo stala osudnou. Římané město vyplenili a srovnali se zemí. Místo bylo znovu objeveno teprve na konci 1. století př. Kr. a již ve 2. století našeho letopočtu bylo Kartágo po Římu a egyptské Alexandrii třetím nejmocnějším městem světa.


Kartago
Kartágo - satelitní pohled

Dnešní Kartágo je plné luxusních vil, starověkých památek a překrásných parků. V Kartágu se rovněž nachází prezidentská vila (nedaleko Antoniových lázní). Pokud navštívíte Kartágo s organizovanou skupinou při výletě do Tunisu, doveze Vás autobus až k hlavnímu vchodu nedaleko pahorku Byrsa. Jestliže se do Kartága vydáte sami, pak je nejlepší se nejdříve autobusem z letovisek na pobřeží dopravit do hlavního města Tunis a odtud TGM do jedné z celkem šesti zastávek v Kartágu. Kartágo je poměrně rozlehlé a pokud v oblasti strávíte pouze jeden den, určitě stihnete navštívit pouze nejznámější památky tohoto antického města. Cesta TGM z Tunisu trvá necelých 30 minut a jízdenka Vás bude stát přibližně 10 až 20 Kč (v závislosti na výstupní zastávce).


V Kartágu novogotická katedrála sv. Ludvíka, která je turistům přístupná denně od 9. hod. do 18. hod. Katedrála byla postavena v roce 1884 Francouzy a byla zasvěcena, jak již její název napovídá, francouzskému králi Ludvíkovi. Dnes se katedrála používá především jako místo konání koncertů.


Kartago
Kartágo - novogotická katedrála

Ruiny starověkého Kartága


Ruiny starověkého Kartága jsou bezesporu nejzajímavější částí současného Kartága. Lokalita je přístupná denně, v hlavní sezóně (duben až září) v době od 8 hod. do 19. hod. (mimo sezónu pouze do 17 hod.). Vstupenka stojí 7 tuniských dinárů a zahrnuje všechny památky v oblasti starověkého Kartága od Antoniových lázní na severu až po obětiště na jihu.


Pahorek Byrsa


Pokud se vydáte na toto místo, je nejlepší vystoupit na zastávce TGM s názvem "Carthage Hannibal", ze kterého musíte stoupat do kopce. Zejména v letních měsících se nedá říci, že by se jednalo o příjemnou procházku. Její výsledek však určitě bude stát za tu námahu: z vrcholku Byrsa je nádherný pohled na oba starověké kartaginské přístavy a na Tuniský záliv.


Kartago
Kartágo - pohled z Byrsy

Byrsa byla od dávných dob centrem veškerých duchovních akcí v Kartágu. Již v dávných dobách zde stál pohanský chrám. Později ze bylo vystavěno fórum s několika chrámy, bazilikou, kapitolem. V pozdějších dobách, sloužily tyto původní stavby jako zdroj stavebního materiálu pro stavby nové. Nejdochovalejší částí jsou oblasti pod pahorkem, které byly po dobytí Kartága Římany zasypány. V předminulém a minulém století zde bylo odkryto celé město pocházející ze 3. století př. Kr. se svými obytnými domy, cisternami apod.


V této oblasti najdete také Kartaginské muzeum, které má cennou sbírku mozaik, římských soch, masek, sarkofágů a dalších artefaktů, které byly nalezeny na území starého Kartága.


Antoniovy lážně


Asi nejkrásnější a nejvíce navštěvovaná památka starověkého Kartága, která se nachází na vyvýšenině nad mořským břehem. Původní lázeňský komplex, který zde stával, patřil hned po římských lázních k největším na světě. Se stavbou bylo započato na příkaz císaře Hadriána, dokončena byla až za vlády Antonia Pia. Z Antoniových lázní se dochovaly pouze základy, které nám dávají pouze matnou představu tohoto ve své době ojedinělého místa. Lázně měly několik místností a svůj vlastní plavecký bazén, jehož pozůstatky se bohužel nedochovaly. Pokud Kartágo navštívíte během fakultativního výletu, určitě Antoniovy lázně navštívíte.


Kartago
Kartágo - Antoniovy lázně

Ruiny starověkého Kartága ukrývají mnoho dalších jedinečných památek. Jmenujme např. římský amfiteátr s kapacitou 36 tisíc míst, z něhož se dochoval pouze ovál arény a podzemní chodba, kterou kdysi přicházeli gladiátoři do arény. Za zmínku stojí také cisterna, která zásobovala celé antické město vodou, či římské divadlo s kapacitou 500 diváků, které bylo v minulých letech rekonstruováno a dnes je místem konání Mezinárodního festivalu. V blízkosti Antoniových lázní se nachází římské vily, z nichž některé z nich byly opraveny, a dnes poskytují turistům ucelenou představu o životě ve starém Kartágu.


Mezi další zajímavá místa Kartága patří dva punské přístavy, které byly kotvištěm celé řady obchodních a válečných lodí. Podle některých pramenů v nich v dobách punských válek kotvilo až 250 lodí válečných lodí. Později byly v dobách římské nadvlády přístavy používány jako výchozí bod pro lodě vezoucí pšenici do starého Říma. Pokud budete mít dostatek času, můžete navštívit Muzeum punských přístavů či Oceánografické muzeum. V prvním z nich můžete vidět makety původních přístavů, ve druhém pak modely lodí a preparované živočichy podmořské říše.


Kartago
Kartágo


Zdroj fotografií: Wikipedia

Hodnocení: 
Zatím nehodnoceno
TOPlist