Jste zde

Synagoga El Ghriba

Synagoga El Ghriba se nachází asi kilometr jižně od města Houmt Souk nedaleko města Er Riadh,

návštěvníkům je přístupná denně mimo sobotu v době od 8.00 do 18.00 hod., vstupné je 1 dinár. El Ghriba je nejvýznamnější synagogou v Tunisku a nejstarší synagogou v severní Africe. Při návštěvě synagogy je zapotřebí dodržet pravidla v odívání, tj. mít zahalaná ramena a kolena.


Původní synagoga zde byla postavena již v roce 586 př. Kr. Podle legendy měla být postavena na místě, na které dopadl svatý kámen z nebes a na kterém se zjevila záhadná žena, která nařídila stavbu synagogy a dohlížela na její stavbu. Podle další pověsti v době, kdy poslední Žid opustí Djerbu, se vrátí klíče synagogy zpět do nebe.


El Ghriba znamená zázrak, dílo zázraků. Podoba současné synagogy pochází z 20. století. Její interiér je působivě proveden v kombinaci modrých kachlí a tmavého dřeva. Dvanáct oken modlitební síně symbolizuje dvanáct izraelských kmenů. V synagoze je také schrána na Tóru (Pět knih Mojžíšových), jeden z nejstarších svitků světa. Každoročně 33 dnů po Velikonocích přichází Židé do synagogy vzdát svůj obdiv Šimonu bar Jochajovi. Jedná se o největší židovskou pouť konanou na území severní Afriky.

Hodnocení: 
Zatím nehodnoceno
TOPlist