Jste zde

Velká pyramida

Největší pyramida světa


Velká pyramida v Gíze je jedním ze starodávných divů světa. Známá je také pod názvy Cheopsova pyramida nebo Chufuova pyramida. Jak již bylo napsáno na stránce pyramidy, od 4. dynastie dostávaly pyramidy svá jména. Velká pyramida se oficiálně

jmenovala Chufu patří na horizont. Chufu (ve staré řečtině Cheops) byl synem Snofrua, prvního panovníka 4. dynastie.


Na stavbu velké pyramidy bylo použito 2 300 000 vápencových bloků o průměrné hmotnosti dosahující 2,5 tuny, které byly původně umístěny ve 210 vrstvách, z nichž se dochovalo 203 vrstev. Průměrná výška každé vrstvy je 50 cm, v horních vrstvách pyramidy však jednotlivé kvádry dosahovaly výšky až 150 cm.


Až do roku 1880, kdy byla dokončena stavba věží katedrály v Kolíně nad Rýnem, byla Velká pyramida nejvyšší stavbou na světě. Co se týká objemu použitého materiálu nemá konkurenta dodnes.


Technické údaje:  • Původní výška: 146,6 m

  • Současná výška: 138,75 m

  • Délka strany: 230,37 m

  • Úhel sklonu: 51°50´40´´

  • Přibližný objem: 2 521 000 m3

Stavba pyramidy


Podle řeckého historika Herodota se na stavbě Velké pyramidy podílelo každoročně sto tisíc otroků. Tato teorie přežívala do doby, než bylo propočteno, že z hlediska organizace práce nebylo možno na tak malé rozloze řádně zabezpečit chod stavby při tolika pracovních silách. Později se také ukázalo, že na stavbě pyramidy se nepodíleli otroci, nýbrž kvalifikovaní odborníci a v době záplav také zemědělci. Šlo o jakési umělé vytváření pracovních míst. Podle současných odhadů se Velká pyramida nejintenzivněji stavěla v době záplav, kdy byla nejsnažší doprava velkých kamenných kvádrů, a v této době se na ní podílelo dvacet tisíc Egypťanů.


Velká pyramida byla postavena na skalnatém podloží, které bylo zarovnáno do roviny. Pouze uprostřed zůstal malý skalnatý výčnělek, který měl podle archeologů sloužit ke zlepšení stability pyramidy. Vápencové bloky, které byly použity na stavbu, pocházely z nedalekých lomů. Žulové bloky, které byly použity ve Velké galerii a Králově komoře mají neuvěřitelnou hmotnost 40 až 70 tun. Na samém vrcholu pyramidy se byl původně tzv. pyramidion, který byl údajně pokryt tenkou vrstvou zlata.


Uvnitř Velké pyramidy


Návštěvníci dnes vstupují do pyramidy vchodem na severní straně pyramidy, který v pyramidě nechal prorazit v 9. století chalífa Abulláh al-Mamún, který doufal, že v pyramidě objeví velký poklad. Původní vstup byl umístěn o něco výše, na úrovni 13. vrsty, tj. ve výšce přibližně 15 metrů nad zemí. Tento vchod vedl do sestupné chodby vysoké 120 cm, která se po 18 metrech rozděluje do dvou částí. První z nich pokračující do hloubky 90 metrů do nitra skály nebyla nikdy dokončena. Druhá je tzv. vzestupná chodba a po 38 metrech ústí do Velké galerie. Na dolní straně Velké galerie se nachází dva otvory. Z jednoho z nich se dostanete do chodby dlouhé 35 metrů, která ústí do tzv. Královniny komory. Druhý pak vede do sestupné chodby. Velká galerie je nejpůsobivější částí celé Velké pyramidy. Je vysoká 8,5 metru a dlouhá 47 metrů. Vrstvy stropové klenby jsou položeny s maximální přesností, každá následující vrstva přečnívá předcházející o 6 cm.


Nejdůležitější částí pyramidy je tzv. Králova komora (5,8 m vysoká, 5,2 m široká, 10,45 m dlouhá), v jejíž západní části leží sarkofág z asuánské žuly. Strop Královy komory je tvořen devíti žulovými bloky o celkové hmotnosti 400 tun. Nad bloky je pět odlehčovacích komor, jejichž úkolem je snižovat tlak masy na strop. Na jižní a severní stěně Královy komory se nachází šachty, jejichž význam nebyl dodnes objasněn. Podle některých vědců se jedná o větrací šachty, jiní tvrdí, že se jedná o pomyslné cesty pro faraonovu duši.


Pyramidy královen


Na východní straně Velké pyramidy se nachází tři menší pyramidy, tzv. pyramidy královen nebo Královniny pyramidy. Jedna z těchto pyramid patří faraonově matce Královně Hetepheres. Je volně přístupná bez poplatku, ale je prázdná. Veškeré předměty, které zde byly nalezeny můžete jsou dnes součástí rozsáhlé sbírky Egyptského muzea.

Hodnocení: 
Zatím nehodnoceno
TOPlist